TREBALLS DE L'ALUMNAT - HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

caida_muro_de_Berlin.jpg images_revol.china.jpg images_guerra_afganistan.jpg imageguerra_africa.jpgcampamentos_saharahuis.jpg

(CASTELLANO)
TREBALL DE GRUP. FINAL DE CURS
 • Exposició oral a la fi del curs
 • Individual o en parelles
 • Aproximadament 10-15 minuts d'exposició cada grup.

Personatges d'importància històrica o Processos històrics:
 • Gandhi i la independència de l'Índia
 • Nelson Mandela i la lluita contra l'apartheid
 • Mao Tse Tung i la revolució xinesa
 • Martin Luter King i la lluita pels drets civils
 • Victòria Kent i Clara Campoamor. La seua postura davant del sufragi femení.
 • Benazir Bhutto i paper de les dones en la política actual

 • El moviment sufragista en el segle XIX
 • La descolonització: etapes i problemes generats per aquest procés.
 • La revolució cubana i els moviments revolucionaris a Amèrica Llatina. El paper del Che Guevara.
 • Les dictadures llatinoamericanes en el segle XX: Argentina, Xile...
 • El conflicte àrab-israelià
 • El fonamentalisme islàmic i les guerres d'Afganistan i Iraq
 • Els genocidis dels segles XIX i XX: indis americans, armenis, jueus, Rwanda, Cambotja….
 • Les guerres actuals a Àfrica
 • Les minories nacionals i la seua problemàtica situació: kurds, sahrauís, kosovars…
 • Els canvis territorials produïts a Europa des de 1898. La guerres dels Balcans dels anys 90.
 • La Rússia actual, transició del sistema comunista al capitalisme (consecucions i problemes).
 • L'ONU: origen, evolució, actuacions, perspectives futures….
 • El paper de la UE en el món actual
 • La caiguda del mur de Berlín i la reunificació alemanya.
 • La situació del poble saharahui i la seua lluita per la autodeterminació.

ORIENTACIONS PER A REALITZAR ELS TREBALLS

Els treballs han de contindre les parts següents:
-GUIÓ dels apartats tractats (supervisar-lo abans amb ajuda de la professora)
-DESENVOLUPAMENT (part fonamental de l'exposició oral, acompanyada d'eixos cronològics, mapes, fotografies, textos)
-CONCLUSIÓ: resum de la idea central
-PREGUNTES per què contesten els companys/es

El MATERIAL utilitzat pot ser en suport de paper (si voleu la professora s'encarregarà de realitzar fotocòpies per als companys/es); també podeu realitzar presentacions en PowerPoint a més de les fotocòpies)

De forma general els treballs sobre personatges històrics inclouran:
- el context històric espai-temporal en què se situen els dits personatges (eix cronològic amb dades importants de la seua biografia; mapa)
- el que són: professions o activitats que exerceixen (documents gràfics com a fotografies…)
- quina importància històrica tenen:
.què van fer, què van pensar o van defendre (textos o altres documents)
.quina era la situació del seu país en eixe moment (per a explicar la seua actuació o els seus projectes)
- perquè creieu que és important el coneixement del dit personatge

De forma general els treballs sobre processos històrics inclouran:
- situació espai-temporal del dit procés històric (eixos cronològics, mapes)
- causes que l'expliquen (les raons per les quals es produeix = antecedents)
- com es desenvolupa el dit procés històric (es poden distingir etapes)
- conseqüències (efectes que produeix el dit procés; la situació actual
Tot allò acompanyat de textos i documents gràfics que faciliten l'exposició i la comprensió per part dels companys/es

Per a elaborar el treball es pot buscar informació en:
 • llibre de text
 • llibres d'Història de la Biblioteca
 • pàgines web d'Internet ( es recomana consultar amb la professora)
 • premsa