SummerRead_close.jpg


En aquesta pàgina es troben les lectures, tant les obligatòries com les recomanades pel professorat, que s' utilitzen per a explicar alguns aspectes geogràfics i processos històrics.

  • Lectures utilitzades en les classes de Geografia (3r ESO)
  • Lectures utilitzades en les classes d' Història (4t ESO i 1r Batxillerat)

Lectures de Geografia (3r ESO):
  • La pell de la memòria
  • Tambors de vidre

Lectures d'Història (4t ESO):
  • El xiquet amb el pijama de ratlles
  • Història d'una mestra
  • L'últim vaixell


Lectures d'Història del Món Contemporani (1r Batxillerat):
  • La lladre de llibres
  • Sense destí
  • Si això és un home