GUIÓ DE “TAMBORS DE VIDRE”de M. Carme Roca i Montse Ballarin. EDEBÉ
“LA PELL DE LA MEMÒRIA” de Jordi Sierra i Fabra Editorial EDELVIVES, Col. Alandar núm. 1

“ La vida de Kalil Mtube, un xiquet africà de 12 anys, canvia dràsticament quan son pare el ven i és obligat a treballar com a esclau en una plantació de cacau. Allí coneix l'amistat i l'amor, però també la despietada crueltat dels éssers humans. Encara que aconsegueix escapar, Kalil haurà de recórrer un llarg camí abans d'aconseguir la llibertat.”
129_94870piel_memoria.jpg
1.- Assenyala en un mapa l'itinerari que segueix el protagonista (amb un color) i altres països pròxims que són mencionats en el llibre (amb un altre color); digues per què són mencionats.

2.- A) Quin és el clima del lloc on transcorre l'acció? Quina és l'estació de les pluges? Com són estes? Coincideix amb el que has estudiat?
B) Quina diferència hi ha entre el paisatge de l'aldea on naix el protagonista i el paisatge de la plantació de cacau on treballa?

3.- Descriu el protagonista: edat, on naix, la seua família, què li ocorre al llarg del llibre.

4.- Quina relació tenen amb el protagonista Massa Bissou i Big Ngu? Què aprén de cadascúd'ells?

5.- Dels altres personatges que apareixen en el llibre, descriu un que et parega positiu, un altre que et parega negatiu i raona la teua resposta.

6. La plantació: descriu en què consisteix el treball en la plantació de cacau, qui treballa en ella, de què depén l'èxit de la collita, quines són les condicions de treball (horari, salari, habitatge, menjar, castics, malalties o causes de mort més freqüents...).

7.- Les ciutats: quines coses d'elles sorprenen el protagonista, descriu com són els carrers i les carreteres, el trànsit, els autobusos, la vestimenta de les dones, l'activitat dels homes blancs...

8.- Explica per què pensa el protagonista que cal conservar la memòria del passat.

9.- Quines reflexions fa el protagonista en l'epíleg del llibre?

10.- Opinió personal. A qui recomanaries aquest llibre?


GUIÓ DE "L’AVENTURA DE SAÍD” de Joseph Lorman
L'aventura_de_Said.jpg
Seduït pel cotxe de Hussein i empès per la manca d’expectatives, Saïd, un jove marroquí, decideix deixar el poble, la família i els seus amics per llançar-se a l’aventura d’obrir-se camí a Barcelona. Però aviat comprova que les coses no són fàcils per als qui fugen de la misèria.”

1.- Per què creus que Saíd decideix realitzar aquesta aventura? Troba el que espera? Perquè?
2.- Quines persones troben a Saíd a la “patera”, com s’entenen amb ell, per què no el descobreixen a la policia i on el deixen?
3.- Qui són Carl i Maria i quina importància tenen en la vida de Saíd?
4.-Per què Saíd era conegut entre els amics com “el fantasma” ?
5.- Saíd es sincera amb Carl i Maria, i els conta la seua vida a Xauen. Pots resumir-la breument?
6.- En la vida de Saíd hi ha tres dones, “les tres diferents, però fascinants” (pàgina 65). Anomena i explica la seua importància en la vida de Saíd.
7.- Explica, breument, els treballs que desenvolupa Saíd a Barcelona.
8.- Relata l’atac que pateixen Ana, Saíd i Ahmed després d’assajar amb el grup Baraka.
9.- Saíd abandona la casa de Hussein. Per què i quin és el seu nou domicili?
10.- Hussein idea un pla per a contrarestar la violència racista. En què consisteix? Com reacciona Saíd?
11.- Quin favor li demana Saíd a Hussein quan els “skins” volien acabar amb Ana? Com afectà a la vida de Hussein?
12.- Qui és Rambo?
13.- Saíd i el taxista no volien testificar en el judici contra els “skins”. Per què canvien d’opinió i participen en el judici?
14.- Quin problema social planteja el llibre? T’ha canviat la lectura del llibre la teua opinió sobre la immigració?
15.- Opinió personal.