"HISTÒRIA D'UNA MESTRA". Josefina Aldecoa
La protagonista recorda la seua vida com mestra de de la dècada de 1920 fins el començament de la guerra cvil en 1936. Els canvis que suposa la Segona República, sobretot els canvis culturals i educatius, i la lluita contra la ignorància i el caciquisme. historiamaestra.jpg

1.- Breu ressenya biogràfica i literària de l'autora. Quin recurs narratiu utilitza en el llibre?
2.- Situa cronològicament el relat: quan s'inicia i quan s'acaba. Relaciona´l amb etapes de la història d'Espanya del segle XX. Quina relació hi ha entre el principi i el final de la novel·la? (Busca informació sobre Franco)
PRIMERA PART: EL COMENÇAMENT DEL SOMNI
3.- Explica com descriu Gabriela les escoles en què va treballar de mestra interina; com vivia en els diferents pobles; com els descriu i compara amb el seu; quina actitud tenien els alumnes davant de l'educació.
4.- Estada a Guinea Equatorial: a) com descriu el lloc i l'escola; b) perquè descriu el temps que passa allí com “temps de soledat”; c) compara l'opinió del rector amb la d'Emile sobre el paper de l'home blanc a Àfrica, quina creus que s'acosta més a la realitat?
SEGONA PART: EL SOMNI
5.- Què tenen en comú Gabriela i Ezequiel? Quines activitats organitzen? Compara el model d'educació que defenen ells amb el que defén el senyor Cosme.
6.- Amb quina data i esdeveniment personal coincideix la proclamació de la II República?; a) Quina va ser la postura majoritària dels mestres davant de la República?; b) cita altres reformes mampreses per la República que es mencionen en la novel·la.
7.- Què són les Missions Pedagògiques? Quines activitats realitzaven? Què opines d'elles?
TERCERA PART: EL FINAL DEL SOMNI
8.- Com era el poble de les Valls i en què es diferenciava dels anteriors quant a activitat, tipus de gent, condicions de vida i treball…
9.- A) Compara la postura del senyor Germà amb què mantenen Ezequiel i Domingo sobre els mètodes d'actuació política. B) Compara la postura de Gabriela i d'Inés pel que fa a la seua vida privada, al treball i al compromís polític.
10.- Per què perd l'esquerra les eleccions de novembre de 1933? Com es reflecteix el triomf de la dreta en les Valls? Com afecten Gabriela i Ezequiel els canvis polítics?
11.- A) Revolució d'Octubre de 1934: descriu el que ocorre en el poble i com acaba (pots buscar informació). B) Com descriu l'any 1935? C) Què és el Front Popular? Quines mesures adopta? Què ocorre al juliol de 1936? Per què creus que acaba ací el relat?
12.- Opinió personal sobre la novel·la. Entens per què està estructurada en tres parts i el títol de cada una?

"L'ÚLTIM VAIXELL". Gemma Pascual i Escrivà
A la primavera del 1939, al final de la guerra civil, la Llibertat i la seua àvia tracten d’embarcar-se en un vaixell des del port d’Alacant, però les tropes franquistes les fan presoneres. Des de València inicien el camí de l’exili, passant-hi per diversos escenaris, fugint de l’horror i de la barbàrie. En aquell llarg camí, la protagonista creix, s’enamora i lluita per la llibertat. jpg_L_ultim_vaixell.jpg

1.- Situa l’acció de la novel·la en els dos contexts històrics (temps,espai, procés històric a que es refereixen). Quina relació en tenen?
2.- Per què s’han d’anar de València la protagonista i la seua àvia? Camí d’Alacant per què en pensa què és una privilegiada? Què se’n troba al arribar al port d’Alacant? On passen els primers dies?
3.- Camp de concentració d’Albatera: ubicació, condicions de vida de les presoneres, cóm s’organitzen...
4.- Quan tornen a València, en quina situació es troben la Lliber i la seua àvia? Com i on viuen? Quins objectius en tenen?
5.- Dels següents personatges: Mercè, Maria, Agnès, Lenin i Vicenta, elegeix dos i explica qui són i com sofreixen la repressió franquista.
6.- Explica la relació que tenen la Lliber i Marcel al llarg de la novel·la.
7.- Estada a la comarca dels Ports: qui són els guerrillers i com hi era la seua vida quotidiana? Li suposa a la Lliber algun inconvenient el ser dona? Quins punts de vista en tenen els guerrillers quan esclata “la guerra europea” (2ª Guerra Mundial)?
8.- Estada a Barcelona: quins canvis troba a la ciutat?
9.- Explica a què fan referència: el racionament, el mercat negre, l’Auxili Social, l’estraperlo i la resistència.
10.- Fugida cap a la frontera: amb quins obstacles es troben? En quines condicions han de creuar els Pirineus? Reben ajuda? 11.- a) Quina opinió tenen a França dels exiliats espanyols? Per què? b) Per què és “l’últim vaixell”? Què significa per a la Lliber? Quin és el país de destí?
12.- Per què es troben en castellà les citacions que hi ha a l’inicio de cada capítol?
13.- A la novel·la s’anomenen els següents personatges històrics: Franco, General Mola, Casado, José Antonio Primo de Rivera i Vicente Blasco Ibañez. Cal elegir dos i buscar informació sobre ells.
14.- Preguntes sobre les citacions:
A) Compara les paraules del General Mola (pàgina 15) i de Franco (pàgina 169) amb tot el que ix a la novel·la.
B) Quina repercussió tindran en la cultura del règim franquista els consells donats als joves sobre el cinema i la literatura (pàgines 44 i 112)
C) Quin paper reserva a les dones el nou règim (pàgines 52 i 97). Busca informació sobre Pilar Primo de Rivera.
D) Quina relació hi ha entre el franquisme i l’església (paraules del arquebisbe de València, pàgina 81)
15.- Opinió personal. A qui li la recomanaries i per què?

EL XIQUET AMB EL PIJAMA DE RATLLES. J.Boyne
Bruno, un xiquet de 9 anys, des de Berlín, es trasllada amb la seua família, degut al treball del seu pare, a un lloc estrany, al costat d'una tanca. Trobarà allí un amic, Shmuel, i compartirá amb ell situacions molt especials.
pijama1.jpg
1.- Situa l'acció de la novel·la en el seu context històric (temps, espai, procés històric a què es refereix).
2.- Amb quin personatge històric identifiques “El Fúries”? Quina relació té amb el pare de Bruno? Quina impressió li va causar a Bruno? Busca informació sobre eixe personatge.
3.- Descriu on viu Bruno a l'inici de la novel·la (ciutat, barri, casa...)
4.- a) Explica la postura que mantenen els iaios i la mare davant de l'ascens del pare.
b) Què signifiquen les següents paraules, pronunciades per la mare de Bruno en el capítol 2 “A nosaltres no ens correspon pensar...Certes persones prenen les decisions per nosaltres”.
c) Quin significat té la frase del iaio (P. 94,Cáp.8): “Veure com ajudes al teu país a recuperar el seu orgull després de les grans injustícies que s'han comés contra ell.” Per què la iaia reacciona en contra?
5.- On està situada la nova llar de Bruno? Com la descriu en comparació amb l'anterior? Busca informació sobre eixe lloc i altres similars.
6.- Què descobreix Bruno des de la finestra de la seua habitació? Quina explicació dóna el pare sobre eixes persones? (Cap.5)
7.- Comenta el tipus d'educació que rep Bruno. Què li ensenyen i com ho justifiquen?
8.- Explica com vivien Shmuel i la seua família abans d'arribar a eixe lloc.
9.- Raona com va canviant la percepció de Bruno sobre el lloc en què viu i com va també variant el seu estat anímic.
10.- Comenta accions i idees que demostren la ingenuïtat del protagonista. Pots veure alguna diferència amb Shmuel?
11.- Explica com són les persones que serveixen la família de Bruno, com Pavel o María. Com han arribat a eixa situació?
12.- a) En què consisteix la “exploració” que duen a terme els dos amics? Per què ho fan?
b) Respon a allò que Bruno s'havia imaginat?
c) Explica el desenllaç.
13.-Cita i raona els personatges que et pareixen més entranyables i els més desagradables, així com les situacions que et pareixen més emotives i les més humiliants de la novel·la.
14.-Què t'ha ensenyat la lectura d'esta novel·la?
15.- Opinió personal. A qui li la recomanaries i per què?
AUSLÄNDER de Pau Dowswell
auslander1.jpg
En 1941 un jove polonès d’origen alemany, Piotr Bruck, arriba a Berlín, adoptat per una acomodada família alemanya. Ha deixat darrere la fam, la desolació, el fred...Però a la capital del Tercer Reich l’esguarda un panorama no menys terrible: una societat que idolatra cegament a Hitler, un fanatisme cruel contra el jueus i els eslaus. Prou motius per a que Piotr (Peter) tracte de canviar el seu destí, malgrat que siga al preu d’arriscar la seua pròpia vida.

GUIÓ DEL TREBALL:
1.- Situa l’acció de la novel.la en el seu context històric: temps, espai i processos històrics als quals es refereix.
2.- Explica breument l’origen de Piotr, com afecta a la seua família i a la resta dels veïns la invasió nazi de Polònia, què pensen els seus pares sobre els nazis.
3.- Qui i per què fan seleccions de xics a l’orfenat on viu Piotr? Per què el seleccionen a ell? Quin serà el seu destí?
4.- A) Quines referències hi ha en la novel•la a les ocupacions de territoris per part de l’exèrcit alemany tant abans de la guerra com al llarg d’ella; Comenta sobre tot les referències a la batalla de Stalingrado. Coincideix amb l’informació del teu llibre de text?
B) Cita exemples que apareixen en la novel•la relacionats amb el “culte a la personalitat del Fürher”.
C) Busca informació sobre dos personatges històrics mencionats en la novel.la (Hitler, Himmler, Goebbels) i sobre les Lleis de Nuremberg.
5.- Comenta com són les relacions de Piotr (Peter) amb els nous tutors, on treballen Herr i Frau Kaltenbach i quines investigacions realitza Herr Kaltenbach.
6.- Com era l’educació que rebia a l’escola? Explica a quins tipus d’associacions juvenils pertany Piotr (Peter) i què tasques realitzen els xics i les xiques com a conseqüència de la guerra.
7.- Qui són els joves “swing” (estètica, actitud...)? Quina relació tenen els protagonistes amb ells? Què opina Herr Kaltenbach d’ells?
8.- En què consisteixen “les activitats secretes” d’ Anna i els seus pares? Com hi col•labora Piotr (Peter)?
9.- Explica breument:
a) com són descoberts i quin mitjà utilitza la Gestapo per a descobrir-los.
b) com aconsegueixen fugir i amb quins problemes es troben
10.- Què descobreix Piotr (Peter) sobre els experiments mèdics que feren els nazis? A qui afecten?
11.- Explica el significat d’alguns termes que apareixen a la novel•la: “Ausländer”, “Ostarbeiters”, “submarins”, “reubicar”, “consumidors inútils”, “Greifers”, “programa T-4 Aktion”.
12.- Opinió personal sobre la novel.la.