Guió del treball sobre la lectura


Nova proposta de lectures

La lladre de llibres. Markus Zusak

la_lladre_de_llibres.jpg
Novel·la ambientada en la Segona Guerra Mundial a Alemanya: la guerra i el nazisme a través dels ulls d'una xiqueta, que es convertirà en lladre de llibres a mesura que descobrisca el poder de les paraules.

1.- Realitza una breu ressenya de l'autor.
2.- Situa breument l'acció de la novel·la en el context històric corresponent (màxim 5 línies).
3.- Qui és la narradora? Cita frases de la novel·la que ho confirmen.
4.- Qui són els Hubermann? Descriu-los i explica quina relació tenen amb la protagonista i com va evolucionant la dita relació.
5.- En quin context es produeix el robatori del primer llibre? I el del segon?
6.- Quina relació existeix entre Liesel i Rudy? Què està disposat a fer cadascú per l'altre?
7.- Qui és Max Vandenburg? Quina relació té amb Hans Hubermann? Què tenen en comú Liesel i Max? Com es va forjant la seua amistat?
8.- En la relació que mantenen Liesel i Ilsa Hermann (la dona de l'alcalde), què aporta cada una a l'altra?
9.- Què són les Joventuts Hitlerianes? Cita les referències que apareixen en la novel·la i busca més informació sobre elles.
10.- En la novel·la hi ha múltiples referències a la política antisemita dels nazis: “el carrer de les esteles grogues”, “la Nit dels Vidres Trencats”, “les lleis de Nuremberg” com afecten els protagonistes de la novel·la? Pots buscar més informació.
11.- Com es descriu les desfilades de jueus cap al camp de concentració de Dachau? Quina és l'actitud de la gent davant d'ells? Justifica si la de Hans Hubermann pot qualificar-se, per les seues conseqüències, d'heroica o d'irresponsable? Busca informació sobre els camps de concentració, de treball i d'extermini, especialment de Dachau.
12.- També hi ha moltes referències a la Segona Guerra Mundial. Cita-les i busca informació sobre les conseqüències que va tindre la batalla de Stalingrad.
13.-Quin paper juga el soterrani en la vida de Liesel? I l'acordió en la de Hans?
14.- En el soterrani, Max somia o fantasieja amb un combat de boxa entre el Führer i ell Quins mitjans utilitza el Führer per a véncer-lo? Què significa?
15.- Per què s’al·ludeix en la novel·la a Jesse Owens? Pots afegir informació.
16.- Què és el Mein Kampf? Quin ús se li dóna en la novel·la? Què et pareix?
17.- En la faula que Max escriu per a Liesel, titulada “L'arbre de les paraules”, s'exposa el poder de les paraules. Explica com les utilitzen, respectivament, el Führer i la “recol·lectora de paraules” . En relació amb això explica el significat de les frases següents: “El dia era gris, el color d'Europa” (el dia que Liesel arriba a Himmelstrase) i “Alemanya era una nació d'idees cultivades en un viver”
18.- Explica perquè Liesel desitja “matar les paraules” destruint els llibres de la biblioteca i, al seu torn, perquè Ilsa Hermann li diu que “les paraules també li havien salvat la vida”.
19.- Valoració personal de la novel·la.
Sense destí. Imre Kertész

Sense_destí.JPG
Història de l'any i mig de la vida d'un adolescent hongarés, jueu, en diversos camps de concentració nazis, i el seu tornada a la vida civil després del final de la 2a Guerra Mundial, escrita amb objectivitat i des d'una distància irònica. Basada en l'experiència personal de l'escriptor, Premi Nobel de Literatura de 2002.

1.- Realitza una breu ressenya de l'autor (2/3 línies).
2.- Situa breument l'acció de la novel·la en el context històric corresponent (màxim 5 línies)
3.- Localitza en un mapa els llocs on tenen lloc els fets i el recorregut que va efectuar el protagonista. Amb un altre color assenyala altres camps de concentració que es mencionen.
4.- Quin significat té la fotografia de la portada? Quin hagueres posat tu?
5.- Enumera exemples del tracte discriminatori patit pels jueus. Pots afegir informació. Contrasta l'actitud de “tio Vili” i “tio Lajos” sobre el destí dels jueus i dóna la teua opinió.
6.- Qui és el protagonista? Quines dades personals i familiars s'aporten al començament del llibre?
7.- Com es pren l'obligació de treballar en la fàbrica de Csepel i la posterior detenció? A què creus que es deu? Per què decideix presentar-se voluntari, junt amb altres jóvens, per a anar a treballar a Alemanya? En quines condicions són traslladats?
8.- Quins tipus de camps de concentració hi havia? Qui els custodiava? Classifica en els que va estar el protagonista. Quins tipus de presos hi havia? (assenyala les diferències segons nacionalitat, religió, funcions o antiguitat).
9.- Com descriu el camp d’Auschwitz? Per què se'ls realitza un examen mèdic només arribar? Quines humiliacions pateixen? Com es van assabentant de la funció que tenen les “xemeneies”?
10.- Quines diferències hi havia entre el camp de Buchenwald i el d'Auschwitz?
11.- Quin és el seu camp de destí? Com és? Quants presos hi ha? Quins treballs realitzen? Descriu el canvi que es produeix en l'actitud del protagonista a mesura que passa el temps i el procés de deteriorament físic i d'abandó que experimenta.
12.- Quines eren les condicions higièniques i sanitàries en els hospitals dels camps? Quines malalties eren les més freqüents?
13.- Què pensa i per què quan el traslladen, amb altres malalts, a Buchenwald?
14.- Quines explicacions dóna a les bones condicions amb què són tractats en el barracó-hospital de Buchenwald? Són desgavellades?
15.- Quan i com són alliberats? Pots hi afegir informació.
16.- Quan torna a casa, quines postures mantenen el periodista i els seus veïns? Quina manté ell? Quina relació estableix entre llibertat i destí? Explica eixa reflexió el títol del llibre?
17.- Quan al final del llibre diu que en els camps hi havia hagut, a intervals, alguna cosa que s'assemblava a la felicitat a què es refereix? Pots comprendre-ho? Enumera algun exemple de solidaritat humana en el llibre i algun d'accions “vergonyoses” però necessàries per a sobreviure.
18.- Havies llegit anteriorment alguna cosa sobre aquest tema? Opinió personal sobre el llibre.Si això és un home. Primo Levi

Si_això_3.jpg
Novel·la autobiogràfica, escrita en 1946, per un supervivent d'Auschwitz, que forma part d'una trilogia, on reflexiona sobre l'extermini dels jueus en els camps de concentració nazis, aporta documentació , i dóna resposta a moltes de les preguntes que ens fem els lectors interessats en este tema.

1.- Realitza una breu ressenya de l'autor (2/3 línies).
2.- Situa breument l'acció de la novel·la en el context històric corresponent (màxim 5 línies)
3.- Localitza en un mapa els llocs on tenen lloc els fets i el recorregut que va efectuar el protagonista. Amb un altre color assenyala altres camps de concentració que es mencionen i digues de quin tipus són.
4.- Com descriu el viatge de deportació: duració, condicions…
5.- Arribada al camp (Lager) de concentració:
- com són rebuts?
- descripció del Lager, del barracó dormitori, de “la Buna”.
- presoners: quants hi havia, en què treballaven, quines categories de presoners hi havia i com es distingien, quines relacions s'establixen entre ells?
- per què l'anomena “camp d'aniquilació” (capítol EN EL FONS) i per què defén la necessitat conservar la dignitat i la neteja?.
6.- Durant la seua primera estada en el Ca-Be (infermeria) descriu la vida allí com de limbe, per què?
7.- En el capítol ELS AFONATS I ELS SEGONS reflexiona sobre la lluita per la vida en el Lager, per què parla de selecció natural i quines categories d’homes estableix? Quines són, segons ell, les vies de salvació?
8.- Com va afectar el camp l'inici dels bombardejos aliats i l'avanç de les tropes russes? Com els va afectar l'arribada de nous presoners i d'on procedeixen?
9.- En el capítol L'ÚLTIM afirma que els SS han aconseguit destruir a l'home, per què ho diu?
10.- L'actitud que van mantindre els treballadors civils cap als presoners no sempre va ser la mateixa. Compara la que van mantindre Lorenzo i les xiques del laboratori.
11.-En el capítol HISTÒRIA DE 10 DIES relata els últims dies que va passar en el Lager i reflexiona sobre la “obra de bestialització duta a terme pels alemanys” Com descriu el Lager després de ser bombardejat? Qui romanen en ell i per quines raons?
En quines condicions ho fan? Com aconsegueixen sobreviure en el seu barracó?
12.- En l'APÈNDIX dóna resposta a algunes qüestions. Al meu entendre les explicacions més interessants són les que es refereixen a:
- com va poder dur-se a terme el genocidi dels jueus sense que “ningú sabera res” ?
- com és que no va haver-hi fugues ni rebel·lions massives en els Lager?
- com s'explica l’antisemitisme dels nazis/ mesures adoptades contra els jueus des de 1933 a 1944/ símbols i fets que demostren que els jueus són per als nazis “guanyat o desfet”?
Sintetitza les opinions de l'autor respecte a eixos punts.
13. Estàs d'acord amb l'autor en les raons que dóna per a explicar la seua supervivència? Entens ara el títol del llibre?
14.- Havies llegit anteriorment alguna cosa sobre aquest tema? Opinió personal sobre el llibre.