Fusilamiento2Mayo.jpgguerras.jpg


RECURSOS GENERALS
INSTRUCCIONS D'INICI DE CURS


CONTINGUTS MÍNIMS I CRITERIS D'AVALUACIÓ external image arrow-10x10.png BLOCS TEMÀTICS I TEMES


LES FONTS HISTÒRIQUES. CLASSIFICACIÓ


LECTURES:


TREBALLS DE FINAL DE CURS: LLISTAT DE TEMES I INSTRUCCIONS
UNITATS TEMÀTIQUES
EL SEGLE XVIII. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIMEN

LIBERALISME I NACIONALISME


LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Interesant Presentació de la web classes d'història.

QUADRE COMPARATIU DE LA PRIMERA I LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL ( external image arrow-10x10.png a omplir)
ESPANYA SEGLE XIX: EVOLUCIÓ POLÍTICA, INDUSTRIALITZACIÓ I CANVIS SOCIALS.


L'ÈPOCA DE L'IMPERIALISME

Presentació de l'imperialisme


PRESENTACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Alemanya external image arrow-10x10.png les últimes reparacions de la Primera guerra mundial.

Presentació de la Revolució Russa


CRISI DEL 1929
Presentacó de la Crisi del 29 i la gran external image arrow-10x10.png

Article de l'economista Paul Krugman: Keynes tenia razón.

EL FEIXISME ITALIÀ


EL NAZISME ALEMANY

Article: "El carnicero de Mauthausen".

ESPANYA: SEGONA REPÚBLICA


GUERRA CIVIL ESPANYOLASEGONA GUERRA MUNDIAL