ELS PROBLEMES ECONÒMICS D'ENTREGUERRES I LA CRISI DE 1929

(castellà)
1. Guió del tema

2. Notícies
Depresión y democracia

3. Pràctiques d'Història


4. Problemes econòmics d’entreguerres. La inflació
Activitat interdisciplinar entre Economia i Història del món contemporani, nivell de primer de batxillerat. IES Benicalap de València.
Professors: Jordi Albero i Encarna Saura
Material necessari.

Guió de treball:


hiperinflación.jpg